Our Team

 

 

Sona Khatik

Kapilvastu, Nepal
@KhatikSona

 

Pachulal Majhi

Janakpur, Nepal
@MajhiPachu